Drones

Een UAV (Unmanned Aerial Vehicle) of 'drone' is een luchtvaartuig  dat vanop afstand bestuurd wordt. Drones zijn van onschatbare waarde bij inspecties en mappings.  Afstanden, oppervlakten en hoeveelheden worden snel en nauwkeurig bepaald dankzij de gemaakte foto's.  Deze foto's zorgen samen voor een nauwkeurig landmodel waarmee bouwwerken en grote landoppervlakten eenvoudig in kaart worden gebracht.

De UAV waar wij mee werken kan een payload tot 2.5kg meenemen en kan dus uitgerust worden met verschillende sensoren zoals een hoog-resolutiecamera, HD-videocamera, thermische camera en tal van andere. 

Onze UAV kan zowel ingezet worden voor inspecties van industriële structuren zoals windmolens, hoogspanningsmasten, zonnepanelen, als voor mappings. Ook gemeentes weten hun weg naar Landmeters- en studiebureau VAN OPSTAL te vinden voor het in kaart brengen van gronden zoals historische bouwwerken, begraafplaatsen, dijken, bosgebieden en andere gemeentelijke gronden om hun eigen GIS model aan te vullen met onze opmetingen..

Het eindproduct van de fotogrammetrische software is een geo-gecorrigeerde foto of orthofoto waarop metingen kunnen worden verricht. Zo kunnen er perfecte visualisaties, al of niet met een overlay van de te creëren toestand, neergezet worden voor al uw projecten. 

Mappings zijn landmeetkundige toepassingen die het werk van een landmeter kunnen vergemakkelijken, denk bijvoorbeeld aan volumebepalingen van zand, grind, het in kaart brengen van terreinen, het maken van 3D-modellen.

MAAK KEUZE UIT ONZE DIENSTEN