Orthofoto

Orthofoto

Orthofoto's zijn aaneensluitende beelden afgeleid van elkaar overlappende luchtfoto's.  Bij deze luchtfoto's worden systematische vervormingen, zoals door oppervlaktereliëf of niet een perfect verticale opname, gecorrigeerd waardoor er een metrisch nauwkeurig beeld wordt gevormd van het terrein.

Zowel als gedetailleerde luchtbeelden bieden deze kaarten erg specifieke perceelinformatie. Luchtfoto's vormen een belangrijke aanvulling op waarnemingen op het terrein.  Orthofoto's worden veelal gebruikt als referentiebestanden voor beleidsondersteunende toepassingen, bijvoorbeeld in het kader van ruimtelijke ordening of landinrichting. 

Op kantoor wordt het meest effectieve vluchtplan opgesteld dat rekening houdt met de gewenste GSD (Ground Sample Distance).  Op het terrein worden een aantal GCP (Grond Controle Punten) uitgezet en opgemeten met rtk-gps. In overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften worden vluchten uitgevoerd op een hoogte van 50m boven het terrein.

Tijdens deze vluchten worden er geo-gerefereerde foto’s (met gps-coördinaten) genomen met een verticale overlapping van 80% en een horizontale overlapping van 60%. Na een controle van de foto’s (scherpe foto’s, volledige dekking terrein,...) ter plaatse, worden de beelden op kantoor verder bewerkt met fotogrammetrische software. 

Door aan de foto’s de opgemeten GCP’s toe te voegen bekomen we een orthofoto, een foto waarop metingen kunnen worden uitgevoerd in programma’s zoals Pythagoras, Autocad, Revit,... De klant krijgt een rapport met hierin de opgemeten volumes, alsook een overzichtsfoto waarop de volumes duidelijk zijn op aangeduid.

INTERESSE IN DEZE DIENST? NEEM CONTACT OP !