Tech

De opmeting van de bestaande toestand kan een enorme meerwaarde betekenen voor lopende of toekomstige werkzaamheden aan een onroerend goed. Denk hierbij aan complexe wapening, liftschachten, onderhoudskokers en meer.  Dankzij onze hoogtechnologische scanners kunnen wij snel en nauwkeurig een Building Information Model opstellen waarmee eventuele vraagtekens bij de ontwerpprocessen en bouwsimulaties vermeden worden.

Dit heeft ook zijn belang wanneer u plannen heeft rond de integratie van IoT, of the Internet of Things, in uw slimme gebouw.  Uiteraard kunnen clash-detecties met nieuwe ontwerpen in een renovatieproces worden uitgevoerd.  De geplande en de bestaande toestand worden middels een overlay overzichtelijk gepresenteerd zodat u nauwkeurig aan de slag kunt. 

Ook onze zogeheten drones zijn van onschatbare waarde in een brede waaier aan dossiers. Digitale luchtfotografie en fotogrammetrie garanderen namelijk een zeer hoge nauwkeurigheid bij het bepalen van toepassingen zoals grondverzet, ontwerpprocessen, werfplannen en simulaties voor kranen, transport, waterafvoer en meer.

Van gemeentes die hun begraafplaatsen of dijken in kaart willen brengen tot onderhoudsplanning voor hoogspanningsmasten, zonnepanelen en windmolens, met onze Unmanned Aerial Vehicles (drones) kan Landmeters- en studiebureau VAN OPSTAL al uw precisiekwesties perfect in kaart brengen.

MAAK UW KEUZE UIT ONZE DIENSTEN