3D Scanning / Mapping

Dankzij 3D scanning kunnen driedimensionale beelden worden gemaakt van gebouwen, gevels, monumenten, leidingen, machines, wegen en meer.  Om een hoge nauwkeurigheid te bereiken worden door de landmeter GCP’s (grondcontrolepunten) ingemeten, deze worden nadien mee verwerkt in de foto’s.

Het eindproduct van de fotogrammetrische software is een geo-gecorrigeerde foto of orthofoto waarop metingen kunnen worden verricht. Zo kunnen er perfecte visualisaties, al of niet met een overlay van de te creëren toestand, neergezet worden voor al uw projecten. 

MAAK KEUZE UIT ONZE DIENSTEN