Building Information Model

Building Information Model

Landmeters- en studiebureau VAN OPSTAL biedt verschillende technieken aan om een BIM van de bestaande toestand op te maken. Een BIM is een Bouw Informatie Model (of Building Information Model). Hiervoor kunnen we verschillende formaten aanleveren (pointcloud-files, IFC, RVT,…). Met 3D-laserscanning kan een zeer accurate weergave worden gegeven van de ‘as-built’ situatie van gebouwen, installaties en processen.

De opmeting van de bestaande toestand tijdens het bouwproces kan een enorme meerwaarde betekenen voor de onderhoudsfase van het gebouw. Denk maar aan de ligging van complexe wapening, kokers en leidingen in een niet toegankelijke plaats,… Uiteraard kunnen ook clash-detecties met nieuwe ontwerpen in een renovatieproces worden uitgevoerd. 

Ook met oog op de toekomst wordt een BIM van steeds groter belang.  We staan niet ver af van een wereld waarin uw straat u weet te vertellen hoeveel parkeerplaatsen er nog beschikbaar zijn, uw kantoorgebouw zelf de pieken en dalen in energieverbruik weet op te vangen en afvalbeheer volautomatisch gebeurt.  De implementatie van IoT, oftewel the Internet of Things, in uw project vraagt dat slimme sensoren en draadloze gateways op de juiste locaties worden geplaatst.  Het Building Information Model zorgt voor een perfecte visualisatie waarmee u efficiënt al uw toekomstplannen kunt uitvoeren.  

INTERESSE IN DEZE DIENST? NEEM CONTACT OP !

ENKELE PROJECTEN

Klik op de projecten om informatie en de foto's te bekijken.