Waardebepalingen

U wenst een onroerend goed (woning, appartement, grond, ...) te kopen of te verkopen? 
Landmeters- en studiebureau VAN OPSTAL helpt u om een eerlijke en marktconforme waarde van het eigendom te bepalen. Ook indien u een verkaveling van uw perceel overweegt staan wij u graag bij met een allesomvattend advies.

Het waarderen van onroerend (erf)goed behoort tot onze hoofdactiviteiten. Jaarlijks handelen we verscheidene dossiers af. Deze schattingen worden o.a. uitgevoerd in het kader van hypotheekwaarborgen, erfbelastingen, gerechtelijke dossiers, familiale regelingen, inbreng vennootschap en meer.   

Bij eventuele schade veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, water, werken in de buurt e.d., voeren we een deskundig onderzoek uit waarbij de schade wordt opgemeten en de herstellingskosten worden geraamd zodat deze opgenomen kunnen worden in de uiteindelijke waardebepaling. Zo bent u telkens zeker dat u een correcte prijs betaalt of behaalt voor uw eigendom.

MAAK KEUZE UIT ONZE DIENSTEN