Tracimat sloop- en asbestinventaris

Vanaf augustus 2018 is men verplicht een sloop- en asbestinventaris te laten opmaken bij sloping van gebouwen en weginfrastrcutuur. Deze regelgeving is gekend onder Tracimat. Door de opmaak van de inventaris worden alle materialen die uit de sloop zullen voortkomen in kaart gebracht. Ook wordt er voor asbest de manier van ontmanteling bepaald conform de geldende wetgeving. Op basis van de inventaris kan er vervolgens bij aannemers een gerichte en correcte prijs worden aangevraagd.

Aansluitende kan de aannemer een melding van sloping maken en de materialen naar de verwerkingsinstallaties vervoeren. Tijdens de sloping zal er dan door de deskundige controle worden uitgevoerd. Na het beëindigen van de sloping zal er dan een eindverklaring worden opgemaakt. 

Bij het ontbreken van een sloop- en asbestinventaris worden alle materialen afkomstig van deze werk als hoogmilieurisico profiel bekeken. De afvoerkosten voor deze materialen zal dus vele malen hoger zijn.

Tracimat zal dus het selectieve sloopproces attesteren en via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem nagaan wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken. Hierbij staat een sterk doorgedreven ketenintegratie voorop, worden de milieurisico’s bij sloop- en afbraakwerken beperkt, de verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen naar de omgeving vermeden en komen zuiverdere afvalstromen vrij die hoogwaardigere recyclage mogelijk maken.

Studiebureau Van Opstal is erkend als tracimat deskundige en kan voor U de sloop- en asbestinventaris opmaken. Deze inventaris is verplicht bij alle sloopwerken (woning, loods, industrieel gebouw en ook wegenis- en rioleringswerken).