Precad

Uw plannen zonder zorgen bij het kadaster registreren

Sinds januari 2014 is het verplicht om sommige plannen te laten registreren bij de AAPD, ook wel gekend als ‘het kadaster’. De wetgeving hieromtrent en de nieuwe, complexe normen die worden gehanteerd, zijn vaak een struikelblok om deze registratie vlot te laten verlopen. Bij Landmeters- en studiebureau VAN OPSTAL zorgen we voor een snelle en correcte afhandeling van uw PRECAD dossiers en voorzien wij u binnen een opmerkelijk korte termijn van een refertenummer dat u kunt gebruiken bij de verdere afhandeling van uw dossier bij de notaris. Ook voorzien wij uw berekeningen van 10.000ste en een motivatienota.

Het Koninklijk en Ministerieel Besluit betreffende afbakeningsplannen of verdeling van privatieve kavels  organiseren het indienen van de voormelde plannen. Het onderscheid tussen deze twee types plannen is belangrijk want het betreft een verschillende werkwijze.

Wanneer u ons contacteert voor een basisakte, dan betreft het waarschijnlijk een verdeling van de privatieve kavels. Wanneer het gaat om een afsplitsing van een perceel, dan zal het eerder een afbakeningsplan zijn dat u nodig heeft.

U beschikt nog niet over plannen? Geen probleem, u kan uw eigendom door ons landmeetkundig team laten opmeten. Op die manier kan de hele procedure in één keer worden aangepakt en is de grootste nauwkeurigheid verzekerd.