Archeologie

Sinds begin 2007 is Landmeters- en studiebureau VAN OPSTAL actief als landmeetkundig bedrijf in de archeologie. Er wordt vandaag de dag namelijk steeds meer waarde gehecht aan de bewaking en bewaring van historisch belangrijke sites. De ligging van een oude Romeinse waterweg, een prehistorische grafheuvel, een Middeleeuwse boerderij; allemaal cultureel erfgoed dat beschermd moet worden.  Afhankelijk van de locatie en uw gemeente bent u dan ook vaak verplicht om archeologisch onderzoek uit te voeren naar eventuele sporen in de bodem.  

Van restauratiedossiers tot het inmeten van prospectievondsten en archeologische sporen, Landmeters- en studiebureau VAN OPSTAL biedt de nodige ondersteuning tijdens ieder archeologisch of bouwhistorisch project. Wij staan u bij met vlakdekkende opgravingen, proefsleufonderzoeken, booronderzoeken, oppervlaktekartering en microtopografie voor een snelle en vooral efficiënte uiteenzetting van de bodemsituatie.

MAAK KEUZE UIT ONZE DIENSTEN