Wegenis- en rioleringsdossiers

Landmeters- en studiebureau VAN OPSTAL staat u van A tot Z bij in al uw wegenis- en rioleringsdossiers.  Van het opmeten van de bestaande toestand tot het uitwerken van de technische ontwerpen, het aanvragen van de nodige vergunningen tot de begeleiding van de werken, helpen wij uw plannen realiseren.

Het opmeten van de 'as-built' situatie neemt zowel boven- als ondergrondse metingen in acht.  Hierbij wordt de nieuwe straat en riolering opgemeten. Tevens worden de asbuilt-fiches opgemaakt. 

Voor de werken

Na een persoonlijke gesprek over uw wensen en noden kunnen wij aan de slag met een voorontwerpstudie.  Deze wordt met u overlopen zodat eventuele opmerkingen en aanpassingen worden opgenomen.  Ook de nodige hydraulische berekeningen worden gemaakt zodat we met een zo compleet mogelijk dossier de vergunningen kunnen aanvragen. Voor de opmaak van het hydraulisch model wordt gewerkt met de ICM software zoals opgenomen in de richtlijnen van de rioolbeheerders, zoals Pidpa, Farys, Aquafin, ... .

Ons werk eindigt echter niet bij goedkeuring van de vergunningsaanvraag.  Voor zowel private als openbare aanbestedingen zorgen we voor een aanbestedingsbundel waarmee de aannemers hun offerte kunnen maken. 

Deze offertes controleren wij op eventuele rekenfouten en ook zorgen we ervoor dat het administratief voldoet aan alle voorwaarden. Zo kunnen wij u helpen de juiste aannemer te kiezen.  

Tijdens de werken

Graag maken we de nodige afspraken met nutsmaatschappijen voor u en coördineren wij de vergaderingen tussen nutsmaatschappijen, bouwheer en aannemer voor een vlotte start van de werken. Als studiebureau doen we wekelijkse technische controles en nemen we de leiding over de werken. We gaan na of de juiste materialen en methodes worden gebruikt voor een kwaliteitsvolle afwerking volgens afspraak.

Na de werken

Landmeters- en studiebureau VAN OPSTAL organiseert de oplevering en maakt het 'as built' dossier op.  Dit bezorgen we aan de bouwheer samen met alle technische fiches en het financiële kader zodat u exact weet hoe uw project is afgewerkt. De nodige documenten voor de eventuele overdracht van de wegenis naar de gemeente worden opgemaakt.