Expertises

Er zijn verschillende soorten expertises die variëren naargelang de vorm of het doel.  Het uiteindelijke doel van een expertise is het vaststellen van gebreken, schade of andere problemen die invloed hebben op de bewoonbaarheid of waarde van een vastgoed.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vaststellen van bouw-, brand- of stormschade, vocht- en waterschade, algemene schade en andere technische vaststellingen. 

Ook voor uw werfopvolging en de staat van bevinding bij oplevering kan een expertise van onschatbare waarde zijn.  Landmeters- en studiebureau VAN OPSTAL EXPERT stelt een volledig schadedossier op door middel van een deskundig verslag samen met een eventuele kostenraming waarmee u de tegenpartij kunt overtuigen om de geleden schade te vergoeden. 

MAAK KEUZE UIT ONZE DIENSTEN